สล็อต 1688 เว็บตรง ให้บริการเข้าเล่นง่าย ปลอดภัย สิทธิพิเศษ
LOGO

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

โควิดระบาด “ตลาดนัดกลางคืน” ชี้เชื้อลอยในอากาศนาน 1.39 ชม.

กรมควบคุมโรค รายงาน 19 - 25 พ.ค.2567 มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1,801 คน เสียชีวิต 6 คน ขณะที่ ศูนย์จีโนมฯถอดบทเรียนการแพร่ระบาดโควิด-19

Share This Post

กรมควบคุมโรค รายงาน สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ค.2567 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 1,801 คน เฉลี่ยรายวัน จำนวน 257 คน/วัน ผู้เสียชีวิต จำนวน 6 คน เฉลี่ยรายวัน จำนวน 6 คน/สัปดาห์

ทั้งนี้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 พ.ค.2567 มีจำนวน 18,620 คน และเสียชีวิตสะสม 126 คน มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบสูงขึ้นต่อเนื่องรวม 689 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 305 คน

ถอดบทเรียนการแพร่ระบาดโควิด-19 จากตลาดนัดกลางคืน

ขณะที่เพจ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Center for Medical Genomics ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ถอดบทเรียนการแพร่ระบาดโควิด-19 จากตลาดนัดกลางคืน (outdoor night market) ซึ่งไม่มีแสงแดด

การระบาดของโควิด-19 ยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลกและสายพันธุ์ของ SARS-CoV-2 ยังมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง สายพันธุ์ใหม่มีการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น การแพร่กระจายผ่านทางอากาศเป็นเรื่องที่สมควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง ในการศึกษานี้ได้รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดกลางคืน ชิงโข่ว (Qingkou) ที่ติดเชื้อในวันที่ 31 ก.ค.2565 และวิเคราะห์โซนที่อาจเกิดการติดเชื้อของผู้ป่วยรอง(ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยเริ่มต้นหรือ index case) และเวลาการแขวนลอยของละอองในอากาศ และวิเคราะห์ลักษณะของผู้ป่วยรองและเส้นทางการแพร่กระจายของลูกค้าในตลาดกลางแจ้งในช่วงกลางคืนที่ไม่มีแสงแดด

บ่งชี้ว่าละอองสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจที่มีเชื้อโอมิครอน (BA.5.2) ที่ปล่อยออกมาจากผู้ป่วยเริ่มต้นหรือ index case สามารถแขวนลอยในอากาศกลางแจ้ง ในช่วงกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ได้นานถึง 1.39 ชั่วโมง และยังคงติดเชื้อได้

งานวิจัยชิ้นนี้มาจากทีมวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ตีพิมพ์ใน วารสาร Frontiers in Public Health เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2567

การศึกษานี้เป็นการศึกษาสังเกตการณ์โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดกลางคืน ชิงโข่ว ที่ติดเชื้อในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และวิเคราะห์โซนที่อาจเกิดการติดเชื้อของผู้ป่วยรองและเวลาการแขวนลอยของละอองในอากาศ และวิเคราะห์ลักษณะของผู้ป่วยรองและเส้นทางการแพร่กระจายของลูกค้า การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงสถิติเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของการติดเชื้อ

การระบาดของ COVID-19 ในตลาดกลางคืน ชิงโข่ว เป็นสถานที่กลางแจ้งแต่มีคนมาชุมนุมกัน มีการแพร่กระจายเป็นกลุ่ม โดยมีผู้ติดเชื้อรองทั้งหมด 131 คน ละอองที่มีเชื้อโอมิครอน BA.5.2 ที่ปล่อยออกมาจากผู้ป่วยสามารถแขวนลอยในอากาศได้นานถึง 1.39 ชั่วโมง และยังคงติดเชื้อได้ (infectious)

ละอองที่มีไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ไกลและคงอยู่ในอากาศได้นานในสถานที่กลางแจ้งแต่มีคนมาชุมนุมกัน